σκέψη

Με ψυχραιμία μαινάδας

Με ψυχραιμία μαινάδας

αρχές

Ψέμα στο ψέμα