άνθρωπος

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…

Σ’ αυτόν τον τόπο τον στραβό…

Γης Μαδιάμ

Γης Μαδιάμ