Έξυπνα/δες

Σ’ αυτόν τον τόπο τον στραβό…

Γης Μαδιάμ

Γης Μαδιάμ

Money, money, money, always sunny…